Kan ik een opdracht afronden?

Klik in het opdrachtenoverzicht op het groene vink-icoontje in de regel van de opdracht die je wilt afronden. Je krijgt dan een waarschuwingsmelding.

Als je de opdracht hebt afgerond, wordt de regel groen.

Je kunt ook in het bewerkingsscherm van de opdracht, deze afronden door boven in op ‘afronden’ te klikken. Je kunt de opdracht daarna niet meer bewerken.

Je kunt dit proces terugdraaien door in het opdrachtenoverzicht op de groene pijl te klikken, in de regel van de betreffende opdracht.